Contact

Contract US

Contact information

1. China Electrotechnical Society
    Sun Yu       010-63256997   sunyu@ces.org.cn
2. Naval University of Engineering
    Shen Shifeng   027-65461089/18162625772   feng_hust@alumni.hust.edu.cn
    Guo Yun           027-65461982/18202765891   guoyun1990@126.com

18162625772